Välkommen till Camp Fjället

 

öppet från Maj-Oktober

Hanspeter und Carina Arnold führen das Camp Fjället (Schweiz- Schweden Team)

Hanspeter och Carina Arnold som driver Camp Fjället (Schweiz- Svenskt Team) 

Hanspeter and Carina Arnold who run Camp Fjället (Switzerland-Swedish Team)